Bieżące sprawy

Wychowawczyni: mgr Zofia Żarnowska, mgr Iwona Zięba, mgr Maria Zając

 

Realizowany Program wychowania przedszkolnego "Nasze przedszkole" M.Kwaśniewska, W.Żaba-Żabińska wyd. MAC

Dzień otwarty – pierwszy wtorek miesiąca od godź. 14:30-15:30